Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


Gniezno, BKapitulna 50


Literature quoting this MS: Vetulani, Les manuscrits du Décret de Gratien; Kuttner, Bulletin of Medieval Canon Law, N.S. 1 (1971) 72n5a