Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Stockholm, KA


Stockholm, KA = Riksarkivet [departement Kammararkivet = RA-111010004], Fyrverkarbacken 13, Marieberg, Stockholm, Sweden

  • Isak Collijn, Redogörelse för på uppdrag af kungl. Maj:t i Kammararkivet och Riksarkivet verkställd undersökning angaende äldre arkivalieomslag, in: Kungl. Bibliotekets Handlingar 34, Arsberättelse för ar 1911, Handlingar angaende undersökning av äldre arkivalieomslag i Kammararkivet och Riksarkivet, Stockholm 1914. Marburg, UB, XX C 134 mc [= Kungliga Vitterhetsakademiens och Riksantikvarieämbetets undersökning av medeltida pergamentomslag] [Checked for Roman law only]