Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Bludov


Bludov = Žerotinská Knihovna, Bludov (Olomoucký Kraj), Czech Republic

  • BOHÁČEK, M. / Čáda, F.: Žerotinské Rukopisy Bludovské, in: Sborník Národního Muzea v Praze. Rada C. Literarní historie. III. 3-4 (1958) 45-221 [Checked for Roman law only]