Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Poznań, BSem.


Poznań, BSem. = Biblioteka Seminaryjna (Archiwum Archidiecezjalne), Poznań, Poland

  • A. Lisiecki, Katalog rękopiśów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu az do wieku XV wlacznie, in: Przeglad koscielny 7 (1905) 285-296; 8 (1905) 47-56, 119-127. [Kraków, Bibl. Jag. 100077] [Checked for Roman law only]