Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Poznań, AMiasta


Poznań, AMiasta = Archiwum państwowe Miasta Poznania, Poznań, Poland