Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Lublin


Lublin = Wojewódzka Biblioteka Publiczna imeni Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ulica Narutowicza 4, Lublin, Poland

  • A. Jaworowski, Katalog rękopiśów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie. Lublin 1913. [Lublin, UB] [Checked for Roman law only]