Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Linköping


Linköping = Stift- och Landsbiblioteket, Linköping, Sweden

  • Linköpings Bibliotheks Handlingar. Vol. I-II, 1793-1795. [Göttingen, UB, H.lit.libr.IX 5528] [Checked for Roman law only]