Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Kraków, BMN


Kraków, BMN = Kraków, Biblioteka Muzeum Narodowego, Oddział Zbiory Czartoryskich

  • J. Korzeniowski/St. Kutrzeba, Catalogus codicum manuscriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Vol.I-II, Kraków 1887-1913. [Frankfurt, UB, HB 22] [Checked for Roman law only]