Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Kraków, BJ


Kraków, BJ = Kraków, Biblioteka Jagiellońska

  • W. Wisłocki, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis. Vol.I-II, Kraków 1877-1881. [Wien ÖNB, Hss.Abt.Kat.4.225] [Checked for Roman law only]
  • Z. Ameisenowa, Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej. Wrocław - Kraków 1958. [Wien ÖNB, Hss.Abt.Kat.2.20m] [Checked for Roman law only]
  • A. Chmiel, Rękopisy biblioteki w Dzikowie hr. Tarnowskich, in: Przewodnik bibliograficzny 31 (1908) - pars II-, [Berlin, SBPK, Zsn.3201] [Checked for Roman law only]