Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Kraków, BAkad.


Kraków, BAkad. = Kraków, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk

  • Z. Jablonski/A. Preissner, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakówie. Katalog rękopiśów (Signatury 1811-3248). Wrocław - Warszawa - Kraków 1962. [Herder-Institut Marburg, 37.IV.C.3] [Checked for Roman law only]
  • J. Czubek, Katalog rękopiśów Akademii Umiejetnosci w Krakowie. Kraków 1906. Dodatek I, Kraków 1912. [Frankfurt, UB, HB 22] [Checked for Roman law only]