Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Kraków, AKM


Kraków, AKM = Kraków, Archiwum Kapituly Metropolitalnej

  • J. Polkowski, Katalog rękopiśów kapitulnych Katedry Krakowskiei, in: Archiwum do dziejów literatury i oswiaty w Polsce 3(1884) 1-168. [Göttingen, UB, Hist.lit. un.II 10755] [Checked for Roman law only]