Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Kórnik


Kórnik = Kórnik, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk

  • J. Zathey, Katalog rękopiśów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej. Wrocław - Warszawa - Kraków 1963 [Checked for Roman law only]