Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Göteborg


Göteborg = Göteborg, Röhsska Konstlöjdmuseet

  • G. Axel-Nilsson, Medeltida Miniatyrer och schriftprov i Röhsska Konstlöjdmuseet, in: Röhsska Konstlöjdmuseet Göteborg, Årstryck 1954,47-79 [Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe] [Checked for Roman law only]