Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Gniezno, BKapitulna


Gniezno, BKapitulna = Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego i Kapituly Katedralnej, ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno, Poland

  • T. Trzcinski, Krotkie wiadomosci z bibliotek gnieznienskich II, in: Przeglad Koscielny Poznań 6(1904)212-228,282-306. [Berlin, SBPK, Bd 5250] [Checked for Roman law only]
  • T. Trzcinski, Średniowieczne rękopiśy biblioteki kapitulnej w Gnieznie, in: Roczniki Towarzystwa Przyjaciol Nauk Poznańskiego 35(1909)169-320. [Mainz SB, A.V.quarto 322] [Checked for Roman law only]