Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Firenze, AdS


Firenze, AdS = Firenze, Archivio di Stato*

  • Kristeller, Paul Oskar: Iter italicum, vol. 1, p.38, left column.