Manuscripta juridica

[Principal Investigator: G. R. Dolezalek]


LOCATION = Bratislava, SAV


Bratislava, SAV = Študovňa rukopisov (Lyceálna knižnica), Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Klemensova 2522/19, 811 09 Bratislava (= Poszonyi = Pressburg), Slovakia

  • ONLINE CATALOGUE pdf: http://www.uk.sav.sk/uksav/ , click on 'Historické fondy', click on 'Rukopisy', click on 'Rukopisná zbierka Lyceálnej knižnice v Bratislave... Soupis' [Fully checked in June 2014]